Biznis domen

DRŽAVNE INSTITUCIJE

Naš portfolio proizvoda obuhvata kompletnu nacionalnu infrastrukturu za uspostavljanje bezbednog digitalnog društva, uključujući sisteme za upravljanje identifikacionim dokumentima (lične karte, pasoši, zdravstvene knjižice…), nacionalne registre građana, sistema za kontrolu graničnih prelaza, kao i rešenja za sigurnu razmenu poverljivih podataka između državnih institucija. Naši proizvodi garantuju sigurnost podataka građana, dok samim građanima pružaju mogućnost da se na veoma moderan način prijave na državne digitalne servise, koristeći samo svoj mobilni telefon i oslanjajući se na biometrijsku autentikaciju slikom lica.

KORPORACIJE

Naši sistemi za pouzdanu autentikaciju korisnika i kontrolu prava pristupa, omogućiće da vaši podaci budu bezbedni od svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih napada, uz trajnu evidenciju o pokušaju napada. Sa druge strane, Cloud ID platforma za digitalni potpis u klaudu će vam pomoći da digitalizujete svoje poslovne procese na način koji garantuje potpuno očuvanje pravne osnove vaših važnih dokumenata. Uz Cloud ID možete zaboraviti na štampanje, ručno potpisivanje i fizički transport ugovora, potvrda, ovlašćenja i drugih sličnih dokumenata, čineći svoje poslovne procese znatno pristupačnijim, modernijim i ekonomičnijim.

ZAŠTITA MREŽNE KOMUNIKACIJE

Naši proizvodi za zaštitu mrežne infrastrukture obuhvataju sisteme za sigurnu zaštitu podataka na transportnom nivou, kao i sigurnu autentikaciju na državnu magistralu podataka. Na ovaj način se stvara mreža pouzdano autentikovanih sistema koji podatke razmenjuju kroz siguran kanal. Ovakav vid end-to-end zaštite je dostupan i na mobilnim uređajima, gde se kao sigurnosni element za prijavu na bezbednu mrežu učesnika mogu koristiti različiti vidovi smart kartica (beskontaktne smart kartice, micro SD ili embeded SE).

ZDRAVSTVENI SISTEMI

Naši sistemi za izdavanje elektronskih zdravstvenih knjižica i vođenje elektronskih zdravstvenih kartona pacijenata su dizajnirani tako da u isto vreme pružaju i sigurnost i dostupnost podataka. Rešenja koja nudimo pokrivaju sve potrebne aspekte, od softvera koji se smešta na elektronsku zdravstvenu knjižicu, softvera za prikupljanje podataka o pacijentima i pripremu za personalizaciju, pa sve do centralnog sistema koji vrši nadzor nad korisnicima i upravlja svim podacima. 

FINANSIJSKI SISTEMI

Svesni smo da finansijske transakcije predstavljaju jednu od najosetljivijih online operacija i da su zbog toga često pod pretnjom sajber kriminala. Sigurnost finansijskih sistema direktno zavisi od end-to-end enkripcije između klijenata i centralnog sistema. Naša dugogodišnja ekspertiza iz oblasti primenjene kriptografije nam je pomogla da osmislimo različite tipove mehanizama za zaštitu podataka, a sve sa ciljem da klijentima omogućimo da neometano rade svoj posao i zadrže poverenje svojih korisnika.