NetSeT klijenti

Sa više od 20 godina iskustva, referencama u 15 zemalja (4 kontinenta) i preko 20 sistema instaliranih u regionu, NetSeT predstavlja regionalnog lidera u oblasti elektronske identifikacije, eGovernment-a i specijalizovanih sistema za sigurnu komunikaciju.

Srbija

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo spoljnih poslova

Ministarstvo odbrane

Ministarstvo trgovine i telekomunikacija

Vlada Republike Srbije

Zavod za izradu novčanica (ZIN)

Fond za zdravstveno osiguranje

Privredna komora Srbije

JP Pošta Srbije

Ministarstvo nauke

Centralni registar – depo i kliring hartija od vrednosti

A1 Srbija doo

Crna Gora

Crnogorski Telekom

Nemačka

Bundesdruckerei

EMDS

Sofico

Bosna i Hercegovina

Agencija za identifikaciona dokumenta BiH (IDDEEA)

Agencija za inofrmaciono društvo Republike Srpske (AIDRS)

Severna Makedonija

Ministarstvo unutrašnjih poslova

VIP Mobile

Bangladeš

Department of Immigration and Passports

Francuska

Thales (Gemalto)

IDEMIA

Irak

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Sudan

Ministarstvo spoljnih poslova

Tadžikistan

Ministarstvo spoljnih poslova

Uganda

Ministry of Works and Transport

Gruzija

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Venecuela

Inteligensa

Alžir

Postbank

Republika Kongo

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Švedska

Skattewerket (Poreska uprava)