Mobile Biometric Authentication

Facebook
Twitter
LinkedIn

 

Živimo u vremenu u kom se ubrzano krećemo ka potpunoj digitalizaciji procesa, postupaka i načina funkcionisanja administrativnih sistema. Postoji pregršt uspešnih sistema koji onlajn komuniciraju sa svojim korisnicima, pa je normalan sled da zažive i eGovernment sistemi u sve većem obimu. Sa razvojem tehnologija i digitalne pismenosti, i sami građani vrše pritisak da se tradicionalni načini komunikacije zamene digitalnim.

Benefiti eGovernmenta su neupitni. Osim što pružaju brže i efikasnije načine komunikacije, smanjuju se administrativni troškovi, dolazi do uštede vremena, lakše dostupnosti za građane koji žive u udaljenim delovima, a do izražaja posebno dolazi remote način komunikacije koji u periodu pandemije Korona virusa ima nemerljiv značaj.

Pored toga što su onlajn servisi eGovernmenta od rastućeg značaja, ne smemo zaboraviti da se njima razmenjuju osetljivi podaci, te da se pitanje sigurnosti mora staviti na prvo mesto.

 

Biometrijski podaci kao ključ bezbednih sistema, čak i na telefonu!

 

Kao odgovor na sve veće potrebe za obavljanjem procedura na daljinu, kreirali smo Mobile Biometric Authentication sistem. Bilo da se aplicira za izdavanje pasoša ili vizu, obnavljanje vozačke dozvole ili popunjavanje poreskog izveštaja, ovaj servis omogućava ljudima da brzo završe administrativne procedure na lak i bezbedan način, tako što će iz udobnosti svog doma podneti zahtev i potvrditi identitet skeniranjem svog lica. MBA sistem je prvi ove vrste, koristi skeniranje lica korisnika kao potrvrdu identiteta i napravljen je sa razvijenim algoritmima maksimalno vodeći računa o bezbednosti. Sistem je napravljen tako da je teško prevariti ga, prepoznaje kada se postavi slika lica, video zapis lica ili realistična maska umesto „žive“ osobe i tada će se svaki pokušaj dalje akcije zaustaviti.

 


Kako izgleda postupak?

 

Uzmimo za primer podnošenje zahteva za izdavanje pasoša. Ukoliko zemlja koristi MBA u okviru svog eGovernment sistema, sve što je potrebno da građanin uradi je da ode na aplikaciju eGov servisa, izabere opciju koja će u našem primeru biti zahtev za izdavanje pasoša i potvrdi svoj identitet skeniranjem svog lica. 

 

Nakon izvršenog plaćanja, korisnik će dobiti informaciju kada i gde može da preuzme svoj pasoš. 

MBA je bez sumnje budućnost eGovernmenta. Obavljanje administrativnih poslova na daljinu je nešto što će izvesno postati standard, a Mobile Biometric Authentication najbolji način da potvrdite svoj identitet. MBA je trenutno u probnoj upotrebi u našoj zemlji kao sistem za podnošenje zahteva za obnavljanje vozačkih dozvola u saradnji sa Ministarstvom Unutrašnjih poslova. Nakon uspešnog testiranja i konačne implementacije, MBA će biti jedan od ključnih koraka ka potpunoj digitalizaciji i kompletnoj simplifikaciji administrativnih postupaka.

Pročitajte još:

Najmodernije rešenje za pasoški sistem u UAE

Prateći najnovije tehnologije u celokupnom ekosistemu za izdavanje putnih dokumenata, Ujedinjeni Arapski Emirati su doneli odluku da unaprede sistem za izdavanje ePasoša i podignu sigurnost i bezbednost prilikom prelaska granice na najviši mogući nivo.

Bangladeš na putu ka digitalnoj budućnosti

Pasoši i putna dokumenta igraju ključnu ulogu u kreiranju ekosistema koji garantuje bezbednost putnika i omogućava jednostavan i efikasan prelazak graničnih prelaza. Korišćenjem savremenih putnih dokumenata sa čipom, naprednih algoritama za poređenje biometrijskih podataka i automatskih elektronskih kapija, odgovorne i moderne države stavljaju tehnologiju u službu svojih građana i koriste je na način koji građanima omogućava što prijatnije iskustvo tokom putovanja.