NetSeT proizvodi

Naša ekspertiza je razvoj kompleksnih informacionih sistema za upravljanje podacima građana. Godine marljivog rada i usavršavanja su nas dovele do statusa regionalnog lidera u oblasti elektronske identifikacije, eGovernment-a i specijalizovanih sistema za sigurnu komunikaciju.

U okviru našeg portfolija proizvoda nudimo proizvode koji omogućavaju potpun skup funkcionalnosti nacionalne infrastrukture za razmenu podataka, uključujući informacione sisteme za upravljanje i skladištenje podataka, izdavanje i korišćenje identifikacionih dokumenata, zaštitu informacija i pouzdano utvrđivanje identiteta građana.

Naši proizvodi

Kroz posvećen rad naših inženjera, nudimo visok stepen prilagođavanja proizvoda potrebama klijenata. Koristeći najsavremenije tehnike za dizajn i razvoj softvera, uključujući modularnu arhitekturu rešenja i generisanje softverskog koda iz grafičkih dijagrama (executable UML), sve svoje proizvode veoma efikasno prilagođavamo poslovnim procesima i postojećim sistemima naših klijenata.

Nacionalni registri

Centralni sistem za čuvanje podataka građana jedne populacije

Identifikaciona dokumenta

Nacionalni sistemi za izdavanje i upravljanje identifikacionim dokumentima

Kompletno PKI rešenje

Primena kriptografije za sigurnu autentikaciju i zaštitu podataka

secure-data

Razmena podataka visoke poverljivosti

Geografski distribuiran sistem za siguran prenos i čuvanje podataka visoke poverljivosti

travel

Upravljanje graničnim prelazima

Pouzdana identifikacija putnika na graničnim prelazima

components

Sistemske komponente i samostalne aplikacije

Set samostalnih komponenti za sigurnu razmenu podataka i unapređenje postojećih procesa