Sistemi za upravljanje graničnim prelazima

Pouzdan i efikasan sistem za kontrolu graničnih prelaza je jedan od nosećih stubova bezbednosti svake zemlje. Neke od ključnih funkcionalnosti ovakvih sistema su onemogućavanje ilegalnih prelazaka granice, prepoznavanje falsifikovanih ličnih dokumenata i identifikacija lica koja su na međunarodnim poternicama.

Više miliona ljudi svakodnevno prelazi granične prelaze različitih zemalja sveta, čineći ih kritičnim domenom nacionalne bezbednosti. Da bi se izbegla mogućnost ilegalnog prelaska granica, korišćenja falsifikovanih ili ukradenih dokumenata, neregistrovanih ulazaka u zemlju lica koja su na poternicama, kao i da bi se omogućio efikasan rad graničnih prelaza, od ključne je važnosti za svaku zemlju da poseduje pouzdano rešenje za kontrolu graničnih prelaza.

VERIGO – PLATFORMA ZA SIGURNU KONTROLU GRANIČNIH PRELAZA

Zajedno sa našim strateškim partnerom, kompanijom Veridos, nudimo kompletnu infrastrukturu koja obezbeđuje siguran i pouzdan rad svih tipova graničnih prelaza, uključujući aerodrome, luke i kopnene granične prelaze.

VeriGo platforma predstavlja efikasan i pouzdan sistem granične kontrole koji beleži svaki prelazak granice, proverava pravila viznog režima i pruža sveobuhvatne statističke izveštaje. Automatic Border Control (ABC) eGates / kiosci su sastavni deo celokupnog sistema za kontrolu graničnih prelaza, kojim VeriGo platforma pruža veoma moderan i ekonomičan način za kontrolu putnika. Zajedno sa partnerskom kompanijom Secunet, kompanija Veridos i VeriGo platforma stoje iza sistema koji osigurava vazdušne granične prelaze Republike Nemačke.

Veoma bitan deo VeriGo platforme je i takozvani Komandni i Kontrolni sistem (Command & Control System). Ovaj sistem omogućava centralizovanu obradu i analizu podataka i događaja agregiranih sa različitih graničnih prelaza, pružajuću sve funkcionalnosti modernog komandnog centra.

Više detalja o VeriGo platformi:

VeriGo eGate u Luksemburgu

VeriGo eGate je 2017. godine postavljen na luksemburški aerodrom kako bi pomogao aerodromu da se izbori sa rastućim brojem putnika koji je sa 3,02 miliona u 2016. godini, porastao na 3,6 miliona u 2017. Uporedo sa rastom broja putnika, porasle su i gužve i redovi na pasoškoj kontroli

Od instalacije VeriGo sistema, 20% od ukupnog broja putnika granicu prelazi koristeći eGate sistem, a koliko je ovaj sistem efikasan najbolje govori podatak da cela procedura pasoške kontrole može da se obavi za manje od 14 sekundi!